Tin tức, bài viết mới nhất về :

Foot-in-the-door

“Kẹt chân trong cửa” – Kỹ xảo nổi tiếng trong nghệ thuật thuyết phục lòng người

“Kẹt chân trong cửa” – Kỹ xảo nổi tiếng trong nghệ thuật thuyết phục lòng người

8/10/2019 8:21:01 AM

Khi nhận được một yêu cầu nhỏ và chấp nhận thực hiện, người đó sẽ dễ dàng chấp nhận những yêu cầu lớn hơn được đưa ra tiếp theo. Đó chính là nghệ thuật Kẹt chân trong cửa.

Tags: case study, nghệ thuật thuyết phục, Foot-in-the-door, Foot in the door, Kẹt chân trong cửa