Tin tức, bài viết mới nhất về :

Kế hoạch kinh doanh 5 năm tới của TTC Land

TTC Land đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gấp 10 lần trong 5 năm tới

TTC Land đặt mục tiêu lợi nhuận tăng gấp 10 lần trong 5 năm tới

26/11/2020 09:45:00 AM

Theo đó, trong giai đoạn 2021 – 2025, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của TTC Land sẽ tăng trưởng với tốc độ bình quân hơn 30%/năm. Phấn đấu đến năm 2025, doanh thu sẽ đạt hơn 4.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.000 tỷ đồng.

Tags: ttc land , bất động sản Thành Thành Công , kế hoạch kinh doanh 5 năm tới của TTC Land , cổ phiếu TTC Land