Tin tức, bài viết mới nhất về :

ios 7

Giám đốc thiết kế mới của Samsung là người cũ của Apple

Giám đốc thiết kế mới của Samsung là người cũ của Apple

1/16/2015 5:30:47 PM

Samsung vừa chính thức bổ nhiệm Lee Don-tae làm giám đốc thiết kế mới. Thú vị ở chỗ Lee Don-tae từng là người cũ của Apple và làm việc dưới trướng của Jony Ive.

Tags: Giám đốc thiết kế mới của Samsung, samsung, apple, lee don-tae, Jony Ive, ipad, ios 7