Tin tức, bài viết mới nhất về :

Giám đốc thiết kế mới của Samsung

Giám đốc thiết kế mới của Samsung là người cũ của Apple

Giám đốc thiết kế mới của Samsung là người cũ của Apple

1/16/2015 5:30:47 PM

Samsung vừa chính thức bổ nhiệm Lee Don-tae làm giám đốc thiết kế mới. Thú vị ở chỗ Lee Don-tae từng là người cũ của Apple và làm việc dưới trướng của Jony Ive.

Tags: Giám đốc thiết kế mới của Samsung, samsung, apple, lee don-tae, Jony Ive, ipad, ios 7