Tin tức, bài viết mới nhất về :

huy động vốn trung dài hạn

Không phải “big 4”, khối ngân hàng tư nhân mới là đầu mối đang tài trợ vốn trung dài hạn nhiều nhất

Không phải “big 4”, khối ngân hàng tư nhân mới là đầu mối đang tài trợ vốn trung dài hạn nhiều nhất

5/21/2019 10:15:00 AM

Cho vay kỳ hạn dài mang lại cho nhà băng biên lợi nhuận cao hơn, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn rủi ro lớn hơn.

Tags: kỳ hạn dài, vốn ngắn hạn, chính sách tiền tệ, Thị trường tài chính, huy động vốn trung dài hạn