Tin tức, bài viết mới nhất về :

hướng dẫn thi hành

Những địa bàn nào đang được hưởng ưu đãi đầu tư và thuế?

Những địa bàn nào đang được hưởng ưu đãi đầu tư và thuế?

4/5/2021 8:31:15 AM

Phụ lục 3 Nghị định 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư đã quy định Danh mục địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư từ 26/3/2021.

Tags: ưu đãi đầu tư, hướng dẫn thi hành, Luật Đầu tư

Startup Việt nên ăn mừng khi đọc thông tin này

Startup Việt nên ăn mừng khi đọc thông tin này

11/24/2015 7:36:00 AM

Sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng, cuối cùng mong ước của cộng đồng startup Việt Nam cũng trở thành hiện thực: Tiếp nhận vốn đầu tư sẽ không còn khó khăn, trắc trở như trước!

Tags: cộng đồng startup, hướng dẫn thi hành, startup việt nam, Luật Đầu tư, doanh nghiệp công nghệ cao, đầu tư mạo hiểm, dịch vụ phần mềm, ưu đãi đầu tư, nghề đặc biệt

Chính thức công bố Nghị định về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty đại chúng

Chính thức công bố Nghị định về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty đại chúng

6/26/2015 9:00:00 PM

Ngoài quy định về sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng, Nghị định 60 còn sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về sở hữu nước ngoài đối với Công ty chứng khoán/Quản lý quỹ; quy định về...

Tags: nhà đầu tư, nghị định 60, tỷ lệ sở hữu, công ty chứng khoán, chào bán riêng lẻ, luật sửa đổi, hướng dẫn thi hành, nhà đầu tư nước ngoài, công ty đại chúng, thị trường chứng khoán