Tin tức, bài viết mới nhất về :

hòn đá lạ

Đền Hùng, đất thiêng không cần yểm

Đền Hùng, đất thiêng không cần yểm

4/17/2013 8:29:44 AM

Ban quản lý Khu di tích lịch sử đền Hùng khẳng định, vùng đất này rất linh thiêng, không cần yểm.

Tags: hòn đá lạ, đền hùng, đất thiêng