Tin tức, bài viết mới nhất về :

Học giả quốc tế

TS Vũ Minh Khương: Đẩy tăng trưởng bằng tăng cung tiền, giảm lãi suất giống như thúc người áp huyết cao ăn nhiều thịt bò

TS Vũ Minh Khương: Đẩy tăng trưởng bằng tăng cung tiền, giảm lãi suất giống như thúc người áp huyết cao ăn nhiều thịt bò

15/09/2017 11:24:41 AM

Để thoát khỏi mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư, TS Vũ Minh Khương cho rằng, phải sử dụng cách thức thúc đẩy tăng trưởng mới. Trong bối cảnh đặc thù của Việt Nam, việc thúc đẩy tăng trưởng bằng tăng cung tiền tệ và giảm lãi suất cũng giống như thúc người áp huyết cao ăn nhiều thịt bò để có sức khỏe.

Tags: giảm lãi suất , học giả quốc tế , Khu kinh tế , Văn phòng Chính phủ