Tin tức, bài viết mới nhất về :

hobbi

Facebook âm thầm ra mắt ứng dụng chia sẻ ảnh Hobbi

Facebook âm thầm ra mắt ứng dụng chia sẻ ảnh Hobbi

2/14/2020 1:42:12 PM

Facebook vừa âm thầm ra mắt một ứng dụng mới khá giống với Pinterest.

Tags: ứng dụng chia sẻ ảnh, thử nghiệm sản phẩm, mạng xã hội, Facebook, hobbi