Tin tức, bài viết mới nhất về :

Hoa Đà mổ não cho Tào Tháo

Nếu Tào Tháo mạo hiểm đồng ý cho Hoa Đà mổ sọ, chuyên gia: Chỉ có kết cục này!

Nếu Tào Tháo mạo hiểm đồng ý cho Hoa Đà mổ sọ, chuyên gia: Chỉ có kết cục này!

4/6/2022 10:01:55 PM

Hoá ra Tào Tháo không đồng ý cho Hoa Đà mổ sọ để chữa bệnh có lẽ là phần nào đoán được kết cục này.

Tags: tào tháo, Hoa Đà, Hoa Đà mổ não cho Tào Tháo