Hà Nội có thể tiết kiệm 600 triệu USD mỗi năm nhờ điều này

20/11/2017 15:18 PM | Xã hội

Đó là giảm thiểu thanh toán bằng tiền mặt. Cùng với đó nếu đa số giao dịch được điện tử hoá thì số lượng việc làm sẽ gia tăng đươc 3,5% , GDP thành phố dự kiến tăng được 36,4 điểm cơ bản.

Hà Nội có thể tiết kiệm 600 triệu USD mỗi năm nếu giảm thiểu thanh toán bằng tiền mặt. Đây là kết quả từ dự án nghiên cứu thành phố không tiền mặt, nhìn nhận lợi ích thương mại điện tử vừa được công bố. Cùng với đó nếu đa số giao dịch được điện tử hoá thì số lượng việc làm sẽ gia tăng đươc 3,5% , GDP thành phố dự kiến tăng được 36,4 điểm cơ bản.

Nghiên cứu mới đây trong đó có Visa thực hiện tại 100 thành phố chỉ ra rằng việc ứng dụng thanh toán điện tử không chỉ đem lại lợi ích cho người tiêu dùng, doanh nghiệp, chính phủ mà còn xa hơn đó có thể là chất xúc tác tăng hiệu quả cho nền kinh tế nói chung bao gồm tăng GDP, số lượng việc làm, lương bổng và năng suất lao động.

Một nghiên cứu khác của Moody thực hiện trên 70 quốc gia trong 5 năm từ 2011 đến 2015 về tác động của thanh toán điện tử tới nền kinh tế cũng có những kết luận tương tự. Moody cho biết những thanh toán điện tử đóng góp thêm 296 tỷ USD vào GDP của 70 nước này trong giai đoạn trên. Điều này tương đương với tạo ra khoảng 2,6 triệu việc làm mỗi năm trong suốt 5 năm hay 0,4% tổng việc làm của những quốc gia này.

Những quốc gia tăng trưởng lớn nhất về thanh toán điện tử cũng chứng tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Ví dụ những quốc gia có ghi nhận tăng trưởng GDP như Hungary (0,25%), Chilê (0,23%), Ireland (0,2%), Úc (0,19%). Moody cũng cho biết cùng mức tăng 1% sử dụng thanh toán điện tử tại các quốc gia phát triển đem lại mức tăng trưởng GDP 0,04% trong khi ở các nước mới nổi là 0,02%. Điều này cho thấy tác động sâu rộng cộng hưởng từ việc thanh toán điện tử tới nền kinh tế.

Sự mở rộng của thanh toán điện tử còn có ý nghĩa quan trọng, tác động tích cực tới tăng trưởng kinh tế tương lai. Nghiên cứu của Moody thực hiện tai 70 quốc gia nói trên cho thấy cứ mỗi tăng 1% sử dụng thanh toán điện tử trung bình tăng lên khoảng 104 tỷ USD trong tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ  thay 0,04% GDP, với giả định những tác nhân khác giữ nguyênmức độ.

Ngoài ra thanh toán điện tử còn có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện những thói quen tiêu dùng. Tính toán của Moody cho thấy tiêu dùng đã tăng 0,4% từ năm 2011 đến 2015 nếu không gia tăng các thanh toán điện tử. Trong khi đó giai đoạn này tăng 2,3%.

PV

Cùng chuyên mục
XEM