Bộ Chính trị chấp thuận cho Hà Nội thí điểm mô hình chính quyền đô thị

20/11/2017 15:05 PM | Xã hội

Theo thông tin từ Thành ủy Hà Nội, Bộ Chính trị đã chấp thuận cho thành phố Hà Nội được triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội vừa tổ chức quán triệt Kết luận của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ-TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020.

Theo Kết luận, Bộ Chính trị đồng ý với 5 nhóm nội dung kiến nghị, đề xuất của Thành ủy Hà Nội; giao cho các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tích cực phối hợp với Hà Nội tổ chức thực hiện.

Trong đó, Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc sửa đổi một số luật có liên quan và bố trí kinh phí hỗ trợ để thành phố Hà Nội thực hiện các dự án trọng điểm, quan trọng trên địa bàn.

Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo sửa đổi một số nghị định có liên quan; xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù; ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về quy hoạch, kiến trúc; phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng nghề; Quy chế, cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành trong vùng Thủ đô; tăng cường phân cấp hoặc ủy quyền cho thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch và các dự án đầu tư, phê duyệt đề án vị trí việc làm.

Bộ Chính trị cũng đồng ý cho thành phố Hà Nội được triển khai thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị trong khu vực các quận; tiếp tục củng cố chính quyền nông thôn theo quy định của pháp luật.

Trước đó ngày 20/10, tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hà Nội đề xuất một số vấn đề như: quy hoạch chung đô thị vệ tinh; triển khai một số dự án xây dựng hạ tầng đô thị; cho phép thành phố được thực hiện hình thức thu tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% với các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất từ 10 ha trở lên để phát triển các khu nhà ở xã hội tập trung…

Đồng ý với các kiến nghị của Đảng bộ Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu thành phố đề xuất các vấn đề cần áp dụng cơ chế đặc thù, trình Chính phủ, Quốc hội sửa luật nếu cần. Cơ chế đặc thù cho Thủ đô Hà Nội cần xây dựng theo hướng phù hợp để tất cả các cấp, ngành phải thu hút nguồn lực về Hà Nội đồng thời nêu rõ trách nhiệm của từng cơ quan. Về đề xuất tăng cường phân cấp, phân quyền cho Thủ đô, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu nên mạnh dạn cho Hà Nội triển khai thực hiện…

“Phải xắn tay áo cùng nhau làm việc, thu hút mọi nguồn lực, tinh hoa quốc tế để xây dựng Thủ đô trở thành ‘thành phố rồng bay’, văn hiến, thanh lịch, hoà bình, giữ được truyền thống văn hoá dân tộc từ thời cố đô Cổ Loa” - Tổng Bí thư nói.

Theo Vĩnh Chi

Cùng chuyên mục
XEM