Tin tức, bài viết mới nhất về :

Giáo dục định hình nên đất nước israel

Giáo dục đã định hình nên đất nước Israel như thế nào?

Giáo dục đã định hình nên đất nước Israel như thế nào?

06/10/2014 10:09:46 AM

Điều gì đã khiến cho Israel từ một nước nông nghiệp, đã vươn lên thành một trong những quốc gia giàu có và hùng mạnh trên Thế giới?

Tags: Do Thái , Israel , người dân israel , giáo dục định hình nên đất nước israel , coi trọng giáo dục , nông nghiệp Israel , dân tộc Do Thái , jerusalem , kinh Torah , sắc lệnh tôn giáo