Tin tức, bài viết mới nhất về :

founder Nghiêm Tiến Viễn

“Thời tới cản không nổi” GoStream: Trở thành quán quân Techfest và nhận 1 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A từ VinaCapital Ventures

“Thời tới cản không nổi” GoStream: Trở thành quán quân Techfest và nhận 1 triệu USD trong vòng gọi vốn Series A từ VinaCapital Ventures

1/16/2021 8:33:44 AM

Cụm từ ‘thời tới cản không nổi’ có thể dùng để miêu tả GoStream trong khoảng 2 năm gần đây, khi họ liên tục nhận được tiền đầu tư từ các quỹ và hệ sinh thái khác nhau, đồng thời giành Vô...

Tags: Gostream, VinaCapital Ventures., GoStudio, founder Nghiêm Tiến Viễn