Tin tức, bài viết mới nhất về :

Facebook gặp sự cố

Những quảng cáo "ăn theo" Facebook gặp sự cố

Những quảng cáo "ăn theo" Facebook gặp sự cố

28/01/2015 07:00:00 PM

Trong khi Facebook đang gặp sự cố nghiêm trọng trong gần 1h đồng hồ, thì nhiều công ty đã nhanh chóng đưa ra những quảng cáo ăn theo.

Tags: quảng cáo , thương hiệu , facebook gặp sự cố , quảng cáo ăn theo facebook , chiến lược quảng cáo , chiến lược thương hiệu , marketing , kinh doanh