Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đường Kinh Dương Vương

Biến 1/3 đường Kinh Dương Vương thành kênh, tại sao không?

Biến 1/3 đường Kinh Dương Vương thành kênh, tại sao không?

08/06/2016 05:27:21 PM

Theo tác giả, cách chống ngập này rẻ vì chi phí thấp, đẹp vì sạch và xanh, bền vì cách làm tự nhiên, sinh thái; hơn hẳn kiểu ngập đến đâu, tôn đường cao đến đó khiến dân tình khổ sở bao lâu nay.

Tags: đường Kinh Dương Vương , kênh Tham Lương , chống ngập , Kênh Nhiêu Lộc