Tin tức, bài viết mới nhất về :

đói nguyên liẹu

Đói nguyên liệu, nhiều nhà máy đóng cửa

Đói nguyên liệu, nhiều nhà máy đóng cửa

4/15/2016 8:46:12 AM

Nhiều doanh nghiệp phải tăng cường nhập nông sản nguyên liệu từ nước ngoài để chế biến cầm cự.

Tags: đói nguyên liệu, nhà máy đóng cửa, ngành mía đường, vùng nguyên liệu, thủy sản