Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đọc để học

Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam: Đọc để học

Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam: Đọc để học

21/04/2015 03:09:42 PM

Tôi coi đọc sách là phương tiện hữu hiệu để học, và tôi luôn ước có nhiều thời gian hơn nữa dành cho sách.

Tags: Microsoft Việt Nam , tổng giám đốc , tổng giám đốc microsoft việt nam , thích đọc sách , Phát triển bản thân , Microsoft , đọc để học