Tin tức, bài viết mới nhất về :

doanh nghiệp xác sống

Doanh nghiệp xác sống - hiểm họa nợ đối với nền kinh tế Trung Quốc

Doanh nghiệp xác sống - hiểm họa nợ đối với nền kinh tế Trung Quốc

10/31/2014 4:10:00 PM

Các nhà kinh tế học cho rằng nợ doanh nghiệp đã đến mức báo động và Trung Quốc cần nhiều thay đổi để giảm số đơn vị đang trong tình trạng "zombie" (xác sống).

Tags: doanh nghiệp xác sống, doanh nghiệp trung quốc, hiểm họa nợ, nền kinh tế trung quốc, nợ doanh nghiệp, zombie