Tin tức, bài viết mới nhất về :

dị tật tim bẩm sinh

Trái tim thu nhỏ này sẽ xóa bỏ các rào cản kỹ thuật và đạo đức trong nghiên cứu y sinh

Trái tim thu nhỏ này sẽ xóa bỏ các rào cản kỹ thuật và đạo đức trong nghiên cứu y sinh

8/29/2020 10:31:00 AM

Các nhà khoa học có thể nói lời tạm biệt với thử nghiệm trên động vật và xác bào thai hiến tặng khi muốn nghiên cứu dị tật tim bẩm sinh.

Tags: rào cản kỹ thuật, nhà khoa học, dị tật tim bẩm sinh, phòng thí nghiệm, Tác dụng phụ