Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đề nghị kiểm điểm

Thử nghiệm khai thác bể than sông Hồng sau năm 2021

Thử nghiệm khai thác bể than sông Hồng sau năm 2021

20/03/2016 06:51:12 PM

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

Tags: dự án thử nghiệm , Sản xuất điện , thủ tướng chính phủ , điều chỉnh quy hoạch , đề nghị kiểm điểm