Tin tức, bài viết mới nhất về :

Đăng ký biển số xe

Mỗi năm thu 3.600 tỷ đồng tiền đăng ký biển số xe nhưng CSGT không được ''hưởng lợi''?

Mỗi năm thu 3.600 tỷ đồng tiền đăng ký biển số xe nhưng CSGT không được ''hưởng lợi''?

25/04/2022 10:58:22 AM

Theo Bộ Công an, mỗi năm thu khoảng 3.600 tỷ đồng lệ phí biển số xe nhưng chưa được trích lại cho lực lượng Cảnh sát giao thông để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất...

Tags: đăng ký biển số , đăng ký biển số xe , biển số xe , lực lượng cảnh sát , đầu tư xây dựng , cảnh sát giao thông , đấu giá tài sản , trang thông tin điện tử