Tin tức, bài viết mới nhất về :

đặc khu Bắc Vân Phong

Không nên “gì cũng có” ở đặc khu Bắc Vân Phong

Không nên “gì cũng có” ở đặc khu Bắc Vân Phong

9/11/2017 8:13:13 PM

Bắc Vân Phong sẽ là một trong 3 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt cùng với Phú Quốc và Vân Đồn...

Tags: Bắc Vân Phong, đặc khu Bắc Vân Phong, phi thuế quan, vịnh Vân Phong, cảng biển quốc tế