Tin tức, bài viết mới nhất về :

cuộc tranh luận

[Video] Làm sao để chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận?

[Video] Làm sao để chiến thắng trong mọi cuộc tranh luận?

12/7/2015 5:21:53 PM

Vì sao những lập luận của chúng ta không bao giờ hợp lý? Đơn giản bởi chính chúng ta vốn đã không hợp lý.

Tags: nhà khoa học, cuộc tranh luận, tranh luận, não bộ