Tin tức, bài viết mới nhất về :

cửa nam

Trung tâm thương mại đìu hiu và nỗi buồn mất chợ truyền thống

Trung tâm thương mại đìu hiu và nỗi buồn mất chợ truyền thống

9/17/2014 2:47:07 PM

Chợ trong các trung tâm thương mại và bản thân các trung tâm thương mại đa chức năng đều hoạt động không hiệu quả.

Tags: thương mại, trung tâm, TTTM, trung tâm thương mại, hà nội, chợ Hàng da, đìu hiu, chợ truyền thống, chợ, cửa nam