Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cũ là lạc hậu

Những điều khoa học nói hôm nay thực ra đã được Đức Phật và Khổng Tử răn dạy từ mấy ngàn năm trước

Những điều khoa học nói hôm nay thực ra đã được Đức Phật và Khổng Tử răn dạy từ mấy ngàn năm trước

21/12/2016 01:00:00 PM

Những minh triết của người xưa luôn gợi ý cho chúng ta cách rèn luyện bản thân và bản tâm mình cho linh hoạt và ứng xử phù hợp trong mọi điều kiện.

Tags: Đức Phật , khổng tử , cũ là lạc hậu , bài học