Tin tức, bài viết mới nhất về :

công tác tiếp dân

Ông Võ Trọng Việt: "Cán bộ tiếp dân trước hết phải chai mặt"

Ông Võ Trọng Việt: "Cán bộ tiếp dân trước hết phải chai mặt"

10/4/2016 4:47:11 PM

Theo ông Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh, cán bộ tiếp dân trước hết phải chai mặt. Thứ hai là bình tĩnh, sáng suốt, nhẹ nhàng, mềm mỏng.

Tags: ủy ban thường vụ quốc hội, giải quyết khiếu nại, công tác tiếp dân, Phó chủ tịch quốc hội