Tin tức, bài viết mới nhất về :

Co-founder

1, 3, 5 hay… 12 co-founder cho một startup sẽ là con số lý tưởng?

1, 3, 5 hay… 12 co-founder cho một startup sẽ là con số lý tưởng?

7/26/2019 8:51:34 AM

“Startup quan trọng nhất là con người, bao nhiêu co-founder không phải là vấn đề mà quan trọng là làm thế nào để hòa hợp mọi người và tạo ra nguồn lực lớn giúp doanh nghiệp thành công”,...

Tags: tiến thoái lưỡng nan, quan điểm khác nhau, hạn chế rủi ro, Co-founder