Tin tức, bài viết mới nhất về :

CHXHCN Việt Nam

Tân Chủ tịch nước: "Tôi vừa mừng, vừa lo"

Tân Chủ tịch nước: "Tôi vừa mừng, vừa lo"

10/24/2018 1:55:09 PM

Với đa số phiếu tán thành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Phát biểu sau tuyên thệ nhậm chức, ông bày tỏ nhiều hơn về nỗi lo trước những thách...

Tags: tân chủ tịch, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, CHXHCN Việt Nam, tuyên thệ nhậm chức

Video: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức

Video: Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức

4/2/2016 3:06:26 PM

Tuyên thệ nhậm chức dưới cờ Tổ quốc, tân Chủ tịch nước Trần Đại Quang hứa: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”.

Tags: chủ tịch nước, trần đại quang, tuyên thệ nhậm chức, CHXHCN Việt Nam, niềm vinh dự