Tin tức, bài viết mới nhất về :

chuyển giao dịch cổ phiếu

Giải quyết nghẽn lệnh tại HOSE: Thống nhất được quy trình chuyển giao dịch cổ phiếu

Giải quyết nghẽn lệnh tại HOSE: Thống nhất được quy trình chuyển giao dịch cổ phiếu

3/17/2021 8:43:01 AM

Ba đơn vị gồm: HNX, VSD và HOSE đã thống nhất được quy trình chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX...

Tags: nghẽn lệnh, chuyển giao dịch cổ phiếu, HoSE