Tin tức, bài viết mới nhất về :

Chuẩn hộ nghèo

Từ năm 2022, thu nhập dưới 2 triệu đồng/tháng ở thành phố là hộ nghèo

Từ năm 2022, thu nhập dưới 2 triệu đồng/tháng ở thành phố là hộ nghèo

16/03/2021 11:26:14 AM

Từ ngày 15/3/2021, Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 của Chính phủ chính thức có hiệu lực.

Tags: bảo hiểm y tế , dịch vụ viễn thông , Chuẩn hộ nghèo , hộ cận nghèo

Thu nhập 700 - 900 nghìn đồng/tháng là người nghèo

Thu nhập 700 - 900 nghìn đồng/tháng là người nghèo

20/11/2015 02:30:00 PM

Mức chuẩn nghèo là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội.

Tags: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng , bảo hiểm y tế , diện tích nhà ở , nước sinh hoạt , tiếp cận thông tin , Chuẩn hộ nghèo , thu nhập bình quân , chính sách kinh tế