Tin tức, bài viết mới nhất về :

chọn lầm người

Tam Quốc Diễn nghĩa: 4 mãnh tướng Tào Tháo ngày đêm khao khát nhưng chẳng bao giờ có được

Tam Quốc Diễn nghĩa: 4 mãnh tướng Tào Tháo ngày đêm khao khát nhưng chẳng bao giờ có được

10/11/2020 2:31:00 PM

Trong đại bản doanh của Tào Tháo nhân tài vô kể, nhưng có 4 mãnh tướng mà ông ngày đêm khao khát nhưng đều đi theo kẻ địch mạnh nhất của mình.

Tags: Tam Quốc diễn nghĩa, chứng đau đầu, Gia Cát Lượng, mối quan hệ, đại bản doanh, chọn lầm người