Tin tức, bài viết mới nhất về :

chiến lược thoái lui

Đằng sau chiến lược thoái lui kinh điển của Kinh Đô

Đằng sau chiến lược thoái lui kinh điển của Kinh Đô

9/7/2015 6:05:00 PM

Đồng Tâm và 3 công ty khác đã nhận hơn một nghìn tỷ đồng cổ tức sau khi trở thành cổ đông chiến lược của Kinh Đô.

Tags: CTCP Kinh Đô, nhà đầu tư chiến lược, bất động sản, chiến lược thoái lui, ông chủ kinh đô, kinh đô