Cáo bạch HAGL Agrico: 2015 doanh thu bán bò đạt 3.000 tỷ đồng

13/07/2015 18:00 PM | Kinh doanh

Năm 2015, HAGL Agrico đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đạt 6.174 tỷ đồng và 1.500 tỷ đồng, bằng 179% và 95% so với thực hiện năm 2014.

Theo bản cáo bạch của CTCP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico), năm 2015 công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế đạt 6.174 tỷ đồng và 1.500 tỷ đồng, bằng 179% và 95% so với thực hiện năm 2014. Mức cổ tức dự kiến cho năm 2015 là 10% (cổ tức 2014 là 2%).

Bên cạnh đó, HAGL Agrico cũng đã đưa ra kế hoạch năm 2016 với doanh thu thuần dự kiến đạt 9.685 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 107%, tỷ lệ cổ tức cho năm 2016 là 15%.

Năm 2015 và 2016 dự kiến thu về lần lượt khoảng 3.000 tỷ và 6.000 tỷ đồng doanh thu bán bò

Năm 2015 và 2016 dự kiến thu về lần lượt khoảng 3.000 tỷ và 6.000 tỷ đồng doanh thu bán bò

Ngoài nguồn lợi nhuận ổn định của dự án Mía đường kể từ năm 2013, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của Công ty sẽ đến từ những dự án sau:

Diện tích cao su đến tuổi cạo mủ tăng lên, sản lượng mủ năm 2015 và 2016 dự kiến sẽ tăng 37% và 189% so với sản lượng năm 2014, tương ứng với sản lượng 9.705 tấn và 20.504 tấn. Giá mủ cao su hiện nay tương đối thấp và chưa có dấu hiệu hồi phục rõ nét, Công ty do đó lập kế hoạch kinh doanh của lĩnh vực này tương đối thận trọng, với tỷ trọng lần lượt 3% và 6% lợi nhuận gộp năm 2015 và 2016.

Dự án nuôi bò thịt triển khai từ năm 2014 sẽ bắt đầu đươc khai thác trong năm 2015. Công ty dự kiến tiêu thụ khoảng 80.000 con bò trong năm 2015 và tăng gấp đôi sản lượng năm 2016.

Công ty có thể thu về lần lượt khoảng 3.000 tỷ và 6.000 tỷ đồng doanh thu bán bò trong năm 2015 và 2016, tương ứng với tỉ trọng 50% và 63% trong cơ cấu doanh thu.

Lợi nhuận gộp của lĩnh vực chăn nuôi bò sữa vào khoảng 35% đến 37%, và lần lượt đóng góp 54% và 60% cho kế hoạch lợi nhuận của Công ty trong năm 2015 và 2016. Thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 1,8 triệu con bò mỗi năm, do đó, nguồn cung của Công ty là không lớn và có thể được thị trường hấp thu nhanh chóng.

Công ty triển khai dự án chăn nuôi bò sữa song song với bò thịt, song quy mô đàn bò chỉ bằng 10% đàn bò thịt. Bò sữa cũng sẽ tạo ra doanh thu và lợi nhuận từ năm 2015. Theo kế hoạch, bò sữa sẽ đóng góp khoảng 7% lợi nhuận năm 2015 và 13% trong năm 2016.

Dự án cọ dầu trồng năm 2012 sẽ bắt đầu tạo ra doanh thu từ năm 2016, tuy nhiên, do diện tích khai thác còn ít nên tỉ trọng doanh thu chỉ chiếm khoảng 1%.

Mía đường sẽ hoạt động ổn định với doanh thu hàng năm khoảng 800 tỷ đồng và tỷ suất lợi nhuận gộp 57%.

HAGL Agrico cho biết, đã hoàn tất việc trồng cao su, mía đường và cọ dầu theo kế hoạch đã báo cáo Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

Trong năm 2015 và 2016, Công ty sẽ tập trung phát triển đàn bò với quy mô dự kiến như sau: Năm 2015 là 251.000 bò thịt và 10.700 bò sữa; Năm 2016 là 231.000 bò thịt và 10.000 bò sữa; Các công trình phụ trợ: đồng cỏ trên quỹ đất sẵn có, chuồng trại, hệ thống chế biến thức ăn.

Tổng chi phí mua bò vào khoảng 5.000 tỷ đồng mỗi năm, tuy nhiên, Công ty sẽ thu hồi vốn và có lợi nhuận sau 6 tháng kê từ ngày nhập khẩu bò thịt về Việt Nam, do Công ty nhập bò 16 – 18 tháng tuổi, và nuôi vỗ béo 6 tháng, khi bò đạt trọng lượng 500 – 550kg sẽ cung ứng ra thị trường

Theo Bình Minh

Cùng chuyên mục
XEM