Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cảnh báo về cây mắc ca

Cảnh báo giật mình về giống cây mắc ca

Cảnh báo giật mình về giống cây mắc ca

15/04/2015 08:22:46 AM

Theo các chuyên gia về mắc ca, hiện diện tích loại cây này ở Việt Nam có thể đã lên đến 5.000 ha, chứ không phải hơn 2.000 ha. Tuy nhiên, khoảng 50% số cây là giống trồng từ hạt, nguồn gốc không rõ ràng, gây rủi ro cho nông dân.

Tags: Mắc ca , cây mắc ca , giống cây mắc ca , cảnh báo về cây mắc ca , nông dân