Tin tức, bài viết mới nhất về :

Cà phê hóa củi

Thủ phủ Tây Nguyên: Cà phê hóa củi

Thủ phủ Tây Nguyên: Cà phê hóa củi

09/04/2016 04:00:00 PM

Hàng ngàn ha cà phê ở Đắk Lắk, thủ phủ cà phê Tây Nguyên đang hóa củi vì khô hạn kéo dài, sông suối cạn kiệt nước.

Tags: cà phê hóa củi , tây nguyên , cà phê , trồng cà phê , hạn hán , nước sinh hoạt , kinh tế vĩ mô