Tin tức, bài viết mới nhất về :

Bộ trưởng chuyền

Doanh nghiệp thưởng Tết bằng dầu ăn, bột ngọt, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH nói gì?

Doanh nghiệp thưởng Tết bằng dầu ăn, bột ngọt, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH nói gì?

25/01/2016 08:40:00 AM

Trước tình trạng một số doanh nghiệp thưởng Tết bằng các sản phẩm của công ty như dầu ăn, bột ngọt, Bộ trưởng Chuyền cho rằng: “Nếu doanh nghiệp đã thưởng thì nên thưởng bằng tiền mặt cho người lao động… Một trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng...”

Tags: thưởng tết , thưởng tết bằng dầu ăn , doanh nghiệp thưởng tết , người lao động , phạm thị hải chuyền , bộ luật lao động , người sử dụng lao động , hợp đồng lao động , Bộ Lao động thương binh và xã hội , bộ trưởng chuyền