Tin tức, bài viết mới nhất về :

Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hàng triệu người lao động sẽ được hưởng lợi từ quyết định này của Chính phủ

Hàng triệu người lao động sẽ được hưởng lợi từ quyết định này của Chính phủ

10/12/2018 11:09:23 AM

Chính phủ chủ trương thí điểm thực hiện gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn linh hoạt. Chính sách này sẽ được ban hành khi đủ điều kiện.

Tags: người lao động, Bảo hiểm xã hội tự nguyện, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, Luật Bảo hiểm xã hội

Từ 1/1/2016, có thể nhận bảo hiểm xã hội một lần

Từ 1/1/2016, có thể nhận bảo hiểm xã hội một lần

6/23/2015 8:56:37 AM

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, mà chưa đủ 20 năm, khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Tags: bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tự nguyện, người lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động