Tin tức, bài viết mới nhất về :

Bảo hiểm nông nghiệp

Rủi ro khi đầu tư vào nông nghiệp và chiến lược phòng hộ

Rủi ro khi đầu tư vào nông nghiệp và chiến lược phòng hộ

20/04/2015 11:18:59 AM

Mặc dù là một quốc gia nông nghiệp, có truyền thống canh tác lâu đời, nhưng các công cụ và giải pháp phòng ngừa rủi ro nông nghiệp ở Việt Nam vẫn rất sơ khai.

Tags: cà phê , hồ tiêu , dưa hấu , nông sản , nông nghiệp , nông dân , rủi ro , phòng ngừa , bảo hiểm nông nghiệp