Tin tức, bài viết mới nhất về :

bảo hiểm nông nghiệp

Rủi ro khi đầu tư vào nông nghiệp và chiến lược phòng hộ

Rủi ro khi đầu tư vào nông nghiệp và chiến lược phòng hộ

4/20/2015 11:18:59 AM

Mặc dù là một quốc gia nông nghiệp, có truyền thống canh tác lâu đời, nhưng các công cụ và giải pháp phòng ngừa rủi ro nông nghiệp ở Việt Nam vẫn rất sơ khai.

Tags: cà phê, hồ tiêu, dưa hấu, nông sản, nông nghiệp, nông dân, rủi ro, phòng ngừa, bảo hiểm nông nghiệp