Tin tức, bài viết mới nhất về :

Bánh phở khô

Bài toán chất lượng cho sản phẩm sau gạo Việt Nam

Bài toán chất lượng cho sản phẩm sau gạo Việt Nam

31/03/2015 03:29:56 PM

Cả gạo và sản phẩm sau gạo của Việt Nam lại chưa có thương hiệu nào tạo được dấu ấn hoặc dấu chỉ địa lý trên thị trường ngoài nước.

Tags: sản phẩm sau gạo , sản phẩm từ gạo , lúa gạo , kinh doanh , Câu chuyện kinh doanh , bánh phở , bánh phở khô