Tin tức, bài viết mới nhất về :

Bán twitter

Cổ phiếu Twitter tăng vọt sau khi có tin Google, Salesforce muốn mua lại

Cổ phiếu Twitter tăng vọt sau khi có tin Google, Salesforce muốn mua lại

24/09/2016 10:50:00 AM

Điều này cho thấy phố Wall rõ ràng rất quan tâm đến thương vụ này, cho dù khả năng của nó là chưa rõ ràng.

Tags: twitter , cổ phiếu , tăng giá , Google , mua lại , mua twitter , bán twitter , mạng xã hội