Tin tức, bài viết mới nhất về :

bản cập nhật

Chưa lên kệ, Galaxy S7 edge đã có bản cập nhật khẩn cấp

Chưa lên kệ, Galaxy S7 edge đã có bản cập nhật khẩn cấp

3/11/2016 10:16:18 AM

Bản cập nhật mới sẽ chỉ có tác dụng với Galaxy S7 edge, được đánh dấu "khẩn cấp", nhưng chỉ có dung lượng 3,32 MB.

Tags: cập nhật mới, dữ liệu di động, bản cập nhật, Vá lỗi, điện thoại, Galaxy S7, galaxy s7 edge