Tin tức, bài viết mới nhất về :

Bác sỹ bệnh viện nhà nước không được mở phòng khám tư

Từ 01/7/2016, bác sỹ đang làm việc tại bệnh viện công sẽ không được mở phòng khám riêng

Từ 01/7/2016, bác sỹ đang làm việc tại bệnh viện công sẽ không được mở phòng khám riêng

16/02/2016 02:30:25 PM

Bác sỹ đang làm việc tai bệnh viện Nhà nước không được mở phòng khám tư là một trong những quy định nổi bật quan trọng tại dự thảo Nghị định hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề và cấp giấy khám chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh.

Tags: phòng khám tư , bác sỹ bệnh viện nhà nước không được mở phòng khám tư , cấp chứng chỉ hành nghề , khám chữa bệnh , Luật doanh nghiệp , pháp luật