Tin tức, bài viết mới nhất về :

bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Những nữ chính trị gia ảnh hưởng nhất tại Việt Nam

Những nữ chính trị gia ảnh hưởng nhất tại Việt Nam

10/20/2016 8:00:00 AM

Cùng với bà Nguyễn Thị Kim Ngân, bà Tòng Thị Phóng, bà Trương Thị Mai làm một trong ba nữ chính khách quyền lực tại Việt Nam tại thời điểm bà được bầu vào Bộ Chính trị Ban chấp hành trung...

Tags: bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên bộ chính trị, Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ tịch quốc hội, Nữ chính khách

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

7/22/2016 9:00:38 AM

Với số phiếu tán thành 97,7%, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Tags: bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch quốc hội, tái đắc cử

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: “Tôi luôn khắc ghi lời tuyên thệ của mình”

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: “Tôi luôn khắc ghi lời tuyên thệ của mình”

3/31/2016 1:46:17 PM

Việc trở thành Chủ tịch Quốc hội là thời khắc rất thiêng liêng nên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh trọng trách lớn được Đảng và Nhân dân giao phó.

Tags: chủ tịch quốc hội, lời tuyên thệ, quốc hội việt nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó chủ tịch quốc hội, Đại biểu quốc hội

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên

3/31/2016 10:07:00 AM

Với số phiếu tán thành bằng 95,5%, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trúng cử Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Tags: bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nữ chủ tịch, chủ tịch quốc hội, Đại biểu quốc hội, kết quả bầu cử, lễ tuyên thệ