Tin tức, bài viết mới nhất về :

Ánh đèn

Đây không phải ánh đèn đô thị đâu, mà chính là khí thải phát ra bởi con người

Đây không phải ánh đèn đô thị đâu, mà chính là khí thải phát ra bởi con người

01/03/2019 08:50:36 AM

Đó không phải là ánh sáng của đèn đóm hiện đại, đó là sự ô nhiễm tới từ con người.

Tags: trái đất , con người , phát thải , công nghiệp , ánh đèn , khí gas