Tin tức, bài viết mới nhất về :

Aaron batten

Nhận thức của người Việt về AEC chỉ bằng 1/3 người Campuchia

Nhận thức của người Việt về AEC chỉ bằng 1/3 người Campuchia

13/11/2015 11:10:17 PM

74% doanh nghiệp Campuchia nhận thức được đầy đủ về Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), trong khi tỷ lệ này ở Việt Nam chỉ là 24%, tức chưa được 1/3.

Tags: AEC , cộng đồng kinh tế ASEAN , doanh nghiệp Việt Nam , Phạm Chi Lan , aaron batten , adb , doanh nghiệp FDI , doanh nghiệp giải thể , thị trường , hội nhập