10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Dẫn đầu là 5 hãng công nghệ

22/10/2020 14:49 PM | Kinh doanh

Dẫn đầu bảng xếp hạng là 5 hãng công nghệ Apple, Amazon, Microsoft, Google và Samsung.

1. Apple

Lĩnh vực: Công nghệ

Giá trị thương hiệu: 323 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm ngoái: +38% (Ảnh: Apple)

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Dẫn đầu là 5 hãng công nghệ - Ảnh 1.

2. Amazon

Lĩnh vực: Công nghệ

Giá trị thương hiệu: 200,7 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm ngoái: +60% (Ảnh: Bloomberg)

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Dẫn đầu là 5 hãng công nghệ - Ảnh 2.

3. Microsoft

Lĩnh vực: Công nghệ

Giá trị thương hiệu: 166 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm ngoái: +53% (Ảnh: Getty Images)

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Dẫn đầu là 5 hãng công nghệ - Ảnh 3.

4. Google

Lĩnh vực: Công nghệ

Giá trị thương hiệu: 165,4 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm ngoái: -1% (Ảnh: Bloomberg)

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Dẫn đầu là 5 hãng công nghệ - Ảnh 4.

5. Samsung

Lĩnh vực: Công nghệ

Giá trị thương hiệu: 62,3 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm ngoái: +2% (Ảnh: Bloomberg)

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Dẫn đầu là 5 hãng công nghệ - Ảnh 5.

6. Coca-Cola

Lĩnh vực: Đồ uống

Giá trị thương hiệu: 56,9 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm ngoái: -10% (Ảnh: Bloomberg)

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Dẫn đầu là 5 hãng công nghệ - Ảnh 6.

7. Toyota

Lĩnh vực: Xe hơi

Giá trị thương hiệu: 51,6 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm ngoái: -8% (Ảnh: Toyota)

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Dẫn đầu là 5 hãng công nghệ - Ảnh 7.

8. Mercedes-Benz

Lĩnh vực: Xe hơi

Giá trị thương hiệu: 49,3 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm ngoái: -3% (Ảnh: Bloomberg)

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Dẫn đầu là 5 hãng công nghệ - Ảnh 8.

9. McDonald's

Lĩnh vực: Nhà hàng

Giá trị thương hiệu: 42,8 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm ngoái: -6% (Ảnh: Bloomberg)

10 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020: Dẫn đầu là 5 hãng công nghệ - Ảnh 9.

10. Disney

Lĩnh vực: Truyền thông

Giá trị thương hiệu: 40,8 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm ngoái: -8% (Ảnh: Getty Images)

Linh Lam

Cùng chuyên mục
XEM