Tin tức, bài viết mới nhất về :

Xuất siêu nhờ FDI

Thương mại Việt Nam 2014: Xuất siêu nhờ FDI

Thương mại Việt Nam 2014: Xuất siêu nhờ FDI

31/12/2014 03:19:00 PM

Trong khi khối FDI xuất siêu khoảng 17 tỷ USD, khối doanh nghiệp trong nước lại nhập siêu 15 tỷ USD.

Tags: xuất siêu nhờ FDI , fdi , doanh nghiệp trong nước , doanh nghiệp nước ngoài , xuất siêu , thị trường , Bộ Công Thương