Xây cao tốc Bắc - Nam qua 20 tỉnh thành, 70% vốn xã hội hóa

28/02/2017 09:22 AM | Xã hội

Cao tốc Bắc - Nam được quy hoạch hai tuyến với tổng chiều dài khoảng 3.083 km...

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Theo lãnh đạo Chính phủ, đây là dự án quan trọng quốc gia, vì vậy cần thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, trình Thủ tướng, Chính phủ để trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư, đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Mục tiêu chính và yêu cầu đối với dự án là hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đáp ứng năng lực vận tải lớn, tốc độ cao và an toàn; kết nối các trung tâm kinh tế, xã hội từ Hà Nội đến Tp.HCM, qua 20 tỉnh, thành phố; kết nối các khu kinh tế, khu công nghiệp, cảng biển nhằm phát triển kinh tế - xã hội những khu vực có đường cao tốc chạy qua nói riêng và cả đất nước nói chung; giảm thiểu áp lực và khai thác có hiệu quả hơn tuyến quốc lộ 1; phù hợp với nguồn lực của đất nước, định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông vận tải.

Về phương án đầu tư, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo tư vấn hoàn thiện hai phương án (Nhà nước hỗ trợ 63.000 tỷ đồng hoặc 70.000 tỷ đồng), báo cáo Thủ tướng, Chính phủ quyết định trước khi trình Quốc hội.

Nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước dành chủ yếu cho giải phóng mặt bằng và một phần cho đầu tư, phần còn lại (khoảng 70% tổng mức đầu tư) huy động từ nguồn xã hội hóa.

Để bảo đảm tiến độ triển khai dự án, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Thủ tướng thành lập hội đồng thẩm định nhà nước để thẩm định dự án theo quy định. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên là lãnh đạo các bộ, ngành theo quy định, mời thêm các chuyên gia có kinh nghiệm về kinh tế, kỹ thuật.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo tư vấn chủ động lập các dự án đầu tư thành phần để triển khai xây dựng ngay sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư toàn tuyến.

Phó thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện cơ chế đặc thù, trong đó có cơ chế huy động vốn đầu tư xã hội hóa, trình Chính phủ, Quốc hội phê duyệt theo thẩm quyền.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã trình Thủ tướng chương trình đầu tư tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Hà Nội - Tp.HCM đến năm 2020 với kinh phí cần khoảng 229.829 tỷ đồng, trong đó nhà đầu tư huy động 136.286 tỷ đồng và Nhà nước hỗ trợ 93.534 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 40,7%).

Theo quy hoạch đường cao tốc đã được Thủ tướng phê duyệt, đến năm 2020, định hướng đến 2030, Việt Nam sẽ có trên 6.400 km đường cao tốc, trong đó cao tốc Bắc - Nam được quy hoạch hai tuyến với tổng chiều dài khoảng 3.083 km gồm: tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tổng chiều dài 1.814 km; tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, tổng chiều dài là 1.269 km.

Theo Nguyên Hà

Cùng chuyên mục
XEM