Xử lý nghiêm lãnh đạo DNNN không cổ phần hoá

27/03/2015 07:21 AM |

Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Chính phủ đề nghị trong 9 tháng tới, sẽ phải xử lý nghiêm lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hoá.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, tính đến 24/3, 289 doanh nghiệp cần hoàn thành cổ phần hoá trong năm 2015, nhưng hiện, chỉ có 29 doanh nghiệp đã cổ phần hoá. Ngoài ra, đã bán 1 doanh nghiệp và giải thể một doanh nghiệp.

Đối với kết quả thoái vốn, Ban chỉ đạo cho biết, cả nước đã thoái được 4.937 tỷ đồng, thu về 6.987 tỷ đồng, bằng 1,42 lần giá trị sổ sách.

Cùng đó, quá trình cổ phần hoá cũng đã bán phần vốn Nhà nước ở các doanh nghiệp mà Nhà nước không cần năm giữ là 1.634 tỷ đồng, thu về 3.187 tỷ đồng, cao hơn 95% so với giá trị sổ sách, chiếm 45,6% tổng giá trị thu về thoái vốn.

Theo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, quý I/2015, có 18 DNNN bán đấu giá cổ phần với khối lượng chào bán là 100 triệu cổ phiếu, tỷ lệ số cổ phiếu bán được đạt 40%, với tổng số tiền thu được là 805 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn trong xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá đến nay vẫn chưa đạt được giải quyết. Việc thoái vốn của một số Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước đầu tư trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính còn chậm, do Ngân hàng Nhà nước chậm có ý kiến. Việc bán đấu gia cổ phần theo lô vẫn chưa có hướng dẫn.

Trong 9 tháng cuối năm nay, Ban chỉ đạo đã đưa ra tiến độ cụ thể yêu cầu các bộ ngành, doanh nghiệp thực hiện.

Những doanh nghiệp có điều kiện thì cần thực hiện IPO ngay sau khi cổ phần hoá theo quy định. Đơn vị nào chưa có điều kiện thì chuyển thành công ty cổ phần với các cổ đông là Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, tổ chức công đoàn, người lao động...

Đặc biệt, Ban chỉ đạo yêu cầu đề cao trách nhiệm của các cấp ngành trong tái cơ cấu DNNN. Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, Chủ tịch Tập đoàn kinh tế phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, trước Thủ tướng nếu không hoàn thành nghiệm vụ, kế hoạch cổ phần hoá được giao.

Đồng thời, cần xử lý nghiêm lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện được hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hoá, thoái vốn Nhà nước và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

>> Ông Tony Blair: Cải cách DNNN, luôn bị phản đối nhưng phải làm

Theo Phạm Huyền

Cùng chuyên mục
XEM